Make a Memory

Droeve momenten een mooie herinnering geven.
Het op verzoek van ouders en via bemiddeling van Make a Memory fotograferen van ernstig zieke, terminale en overleden kinderen.

Al jaren zet Alice zich geheel belangeloos in voor de stichting Make a Memory. Bekijk de reportage van Omroep Zeeland.

Meer informatie over de stichting op de website van Make a Memory: www.makeamemory.nl

<iframe width="768" height="432" style="width:768px; height:432px;"onload="this.src += '#!referrer='+encodeURIComponent(location.href)+'&realReferrer='+encodeURIComponent(document.referrer)" src="https://omroepzeeland.bbvms.com/p/regiogrid/c/2880369.html?inheritDimensions=true" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowFullscreen oallowFullscreen msallowFullscreen allowfullscreen ></iframe>

Alice Barbé Fotografie
tel +31 620 018859

Alice Barbé fotografeert op locatie voor particulier en bedrijf. Tevens bewerkt Alice Barbé uw bestaande fotografie.